Kontakt

Centrum  Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Nowym Sączu

33-300 Nowy Sącz ul. Łącznik 20

tel/fax 018 473 27 92
sekretariat@dziecko.nowysacz.pl

Dyrektor CAPOW
mgr Beata Fortuna
bfortuna@dziecko.nowysacz.pl

Zastępca Dyrektora CAPOW
mgr Tomasz Zaremba
tel  +48 508 339 110
tzaremba@dziecko.nowysacz.pl

Księgowość
bwiktor@dziecko.nowysacz.pl