Kontakt

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 1

33-300 Nowy Sącz ul. Łącznik 20/1

tel./fax +48 18 473 27 92
tek. kom. +48 600 178 888