Kontakt

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 2

33-300 Nowy Sącz ul. Łącznik 20/2

Koordynator
mgr Dorota Małek
dmalek@dziecko.nowysacz.pl
tel./fax +48 18 441 81 88

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Socjalizacyjnego nr 2