Historia

Jesteśmy najmłodsi ale równocześnie nosimy w sobie historię. To tak jak w rodzinie, przychodzi na świat dziecko a za nim stoi rodzinna, pokoleniowa historia.

Na  czas tworzenia tej strony mamy zaledwie trzy miesiące, bo jako Dom Dziecka zostaliśmy powołani od 01.04.2020r.

W naszej historii są pradziadkowie czyli wywodzimy się z rodu Pogotowia Opiekuńczego, dziadkowie czyli placówka interwencyjna pod nazwą Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych po latach przekształcona w  Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych.

Aktualnie dalej pod dyrekcją Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych jesteśmy Placówką Opiekuńczo- Wychowawczą nr 1 – skrótowo nazywają nas „Łącznik” więc witamy na naszej stronie. Zapraszamy, obejrzyjcie jak nam się wiedzie.