Historia

Budynek, w którym mieści się placówka został przekazany przez mieszkańców Trzycierza Kuratorium Oświaty i Wychowania w Nowym Sączu dla potrzeb wychowawczo-oświatowych. Jak widać na zdjęciu wymagał wielu prac.

Dzięki wysiłkowi wielu ludzi i instytucji został zaadoptowany na Pogotowie Opiekuńcze dla dzieci młodszych. Budynek był kilkukrotnie rozbudowywany w miarę potrzeb i możliwości. Najpierw został zaadoptowany strych nad klasą szkolną, gdzie utworzono dwie sypialnie, łazienkę oraz aneks kuchenny. Kolejną rozbudową było zagospodarowanie poddasza nad głównym budynkiem, gdzie utworzoną dużą świetlicę ze stanowiskami  komputerowymi oraz miejscem  do  zajęć plastyczne i technicznych. W budynku są pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i trzyosobowe, mała i duża świetlica.

W placówce funkcjonuje kuchnia, w której kucharka przyrządza domowe posiłki. Wychowawcy organizują zajęcia kulinarne: pieczenie ciast, gotowanie obiadów. Wokół budynku jest duży teren zielony, sad, plac zabaw, piaskownica itp. Dzieci większość czasu mogły spędzać na świeżym powietrzu, na spacerach po okolicy.


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 3 w Trzycierzu powstała we wrześniu 1994 roku pod nazwą Pogotowie Opiekuńcze dla dzieci młodszych filia w Trzycierzu.  Była to filia Pogotowia Opiekuńczego, mieszczącego się przy ul. Lwowskiej 59 w Nowym Sączu, którego ówczesnym  dyrektorem była Pani  mgr Elżbieta Smul. Ideą powstania placówki było zapewnienie opieki młodszym dzieciom. Początkowo zamieszkiwały tutaj dzieci w wieku od 19 miesięcy do 10 lat.  Wśród mieszkańców  dominowały rodzeństwa. Placówka miała charakter interwencyjny w związku z tym przebywały tutaj stosunkowo krótko – od 3 do 6 miesięcy. Po obserwacjach i odpowiedniej diagnozie znajdowały swoje miejsce w  rodzinnych  lub instytucjonalnych formach opieki  a niejednokrotnie wracały do rodzin biologicznych. W placówce nie zabrakło również miejsca  dla  wielu nieletnich matek z dziećmi.

Kierownikiem placówki była od momentu powstania Pani mgr Małgorzata Jędrzejek, która do dziś jest jej koordynatorem.

 W placówce mieściła się również filia szkoły podstawowej, gdzie dzieci uczyły się w klasach od 0 do III.

Wieloletnią nauczycielką, która przez lata prowadziła nauczanie, wspierała, oddała serce dzieciom, była p. Bernadeta Fulara.

Obecnie dzieci uczęszczają do Szkoły Podstawowej w Trzycierzu, która mieści się w pobliżu placówki. Do szkół średnich dojeżdżają do Nowego Sącza.

Na przestrzeni lat zmieniała się nazwa oraz charakter placówki. W 2000 roku utworzono Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, w skład którego weszło również Pogotowie Opiekuńczo-Wychowawcze w Trzycierzu. Dyrektorem ZPOW pozostawała nadal Pani mgr Elżbieta Smul.

W 2012 roku ZPOW został przekształcony w Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. Nasza placówka funkcjonowała pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu socjalizacyjnego Dom Dziecka w Trzycierzu.

Kolejna reforma wymogła następne zmiany i tak od 1 kwietnia 2020r. jesteśmy Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą typu socjalizacyjnego z miejscami interwencyjnymi Nr 3. Wchodzimy w skład CAPOW którego obecnie dyrektorem jest Pani mgr Beata Fortuna.