Po 17 latach nasz najstarszy i wiekiem i stażem wychowanek Krystian opuścił  Dom Dziecka rozpoczynając samodzielne życie. W tym długim okresie ukończył szkołę średnią i zdobył zawód piekarza.